top of page

Aansluiten bij VC Rijmenam

Intro

Om te kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden én om verzekerd te zijn tegen voetbalongevallen moeten er twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste moet de speler het lidgeld[1] dat voor het lopende seizoen van toepassing is, betaald hebben (jaarlijks te hernieuwen) en ten tweede moet hij/zij aangesloten zijn bij VC Rijmenam (eenmalige gebeurtenis)[2].

Voetbal is gebonden aan leeftijdscategorieën d.w.z. dat in principe elke speler (m/v) behoort tot een ploeg met spelers die de vereiste leeftijd hebben om te kunnen deelnemen aan wedstrijden van die categorie. In sommige gevallen is het mogelijk dat een ploeg volzet is.  Eén of meerdere spelers extra inschrijven zou dan betekenen dat niet iedereen regelmatig speelkansen krijgt. VC Rijmenam behoudt zich te allen tijde het recht voor om spelers te weigeren wanneer een ploeg volzet is.

Een speler kan in dat geval wel toegelaten worden tot een hogere leeftijdscategorie dan voorzien volgens het geboortejaar, op voorwaarde dat deze ploeg niet volzet is uiteraard.

Meisjes hebben het recht om te spelen in een leeftijdscategorie van jongens die één jaar jonger zijn.

Noodzakelijke inlichtingen voor een aansluiting

-  Voor spelers met de Belgische nationaliteit

Familienaam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

E-mailadres

Straat + huisnummer

Postcode + gemeente

Telefoonnummer

Kopie van de identiteitskaart

 

- Voor spelers met andere nationaliteit

Familienaam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geslacht

E-mailadres

Straat + huisnummer

Postcode + gemeente

Telefoonnummer

Kopie van de identiteitskaart

Is de speler met buitenlandse nationaliteit minderjarig (jonger dan 18 jaar), dan zijn er nog bijkomende gegevens vereist.

Samenstelling van het gezin: document af te leveren door het gemeentebestuur van de woonplaats van de speler.

Ouderlijke verklaring: document ter beschikking gesteld door de club, waarin één ouder van de speler moet verklaren naar België te zijn gekomen om redenen vreemd aan het voetbal.

Laatste adres in het buitenland (indien de speler in het buitenland heeft gewoond)

Datum van aankomst in België

 

Al deze gegevens dienen bezorgd te worden aan de club via het volgende e-mailadres: bestuur@vcr.be . Een verantwoordelijke neemt dan contact met u op voor de verdere afhandeling.

Van zodra het aansluitingsformulier is opgesteld op basis van alle persoonsgegevens die hierboven werden opgesomd, moet het door een wettige vertegenwoordiger (in geval van een minderjarige speler) of door de speler zelf ondertekend worden.

De ondertekening gebeurt via een digitale handtekening (met kaartlezer en e-ID met pincode). In dat geval wordt de aansluiting meteen gevalideerd door de voetbalbond en is de speler onmiddellijk speelgerechtigd (mits voorafgaandelijke betaling van het lidgeld).

 

[1] De tarieven van het lidgeld worden jaarlijks bepaald in functie van de financiële mogelijkheden van de club. De bedragen worden gepubliceerd op onze website.

[2] Vooraleer tot een aansluiting kan overgegaan worden, moet duidelijk zijn of de speler eerder al aangesloten is geweest bij een andere club. Een speler die nog aangesloten is bij een andere club en zijn ontslag niet heeft ingediend in de maand april, moet zelf zijn club van herkomst contacteren om een overgang te vragen.

bottom of page