top of page

Spelers staan centraal

VCR is een spelersgerichte vereniging, m.a.w. iedere speler wordt op sportief vlak op een kwalitatieve wijze begeleid door bekwame jeugdopleiders (geschoolde trainers onder leiding van een technische verantwoordelijke jeugdopleiding). Dit geheel volgens de principes van de opleidingsvisie van VCR, en dat in de best mogelijke omstandigheden (terreinen, ballen, accomodatie,...)

Aanvallende en attractieve speelstijl

Alle VCR-teams zullen streven om steeds opnieuw het spel te maken, i.p.v. te kiezen voor een behoudende, verdedigende spelstijl. VCR is dan ook voorstander van totaalvoetbal: alle spelers bouwen op, vallen aan en verdedigen.

Maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen

VCR biedt voor iedereen van duiveltje tot kernspeler, van begenadigde voetballer tot de “mindere” goden”. Dit vertaalt zich tot het maximaal laten doorgroeien van eigen jeugdspelers tot de eerste ploeg. Maar ook in het bieden van een goede opleiding en veel (voetbal)plezier voor elke VCR-speler. 

Eén 4-3-3 spelsysteem

Dit systeem verdient steeds opnieuw de voorkeur. Het biedt een maximaal aantal mogelijkheden voor combinatiespel en is bij jeugdopleiding de meest efficiënte bezetting bij balbezit en balverlies.

Neen tegen racisme, druggebruik en geweld

Voetbalopleiding is ook opvoeden. Spelers bij VCR leren samenleven en samenwerken om zo menselijke waarden via het voetbalspel verder uit te bouwen: respect voor de anderen (medespelers, trainer, tegenspeler, scheidsrechter, ...), fair play, sportiviteit, ...

 

Spelend leren

Plezier en voetbal(opleiding) gaan hand in hand. Plezier voor iedereen van debutantje tot kernspeler, op en naast het veld. Het hebben van plezier in het voetbal, rekening houdend met de leefwereld van de speler is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren!

Collectief zonevoetbal

Dit zowel  bij balverlies als balbezit met als doel de tegenstander te beheersen in de zone, nl. in de zone tussen de bal en het doel. Vooral de snelle omschakeling van bal verlies naar balbezit en omgekeerd staat hierbij centraal.

Ontwikkeling van de technische vaardigheden

(gecombineerd met spelinzicht) dient centraal te staan in de opleiding. Bij VCR zal er steeds ruimte zijn voor creativiteit!

Respect voor de spelers

Dit vertaalt zich in het aanbieden van voldoende speelgeleegenheid: concreet dient elke speler minstens één helft te spelen. Absolute noodzakelijke voorwaarde is evenwel aanwezigheid op training!

Evaluatie

Evaluatie is onmisbaar in de ontwikkeling van iedere speler. Er zullen regelmatige evaluaties plaatsgrijpen om de ontwikkeling van (jeugd)spelers in functie van de eigen mogelijkheden te stimuleren.

Nooit zal het resultaat belangrijker zijn dan de manier waarop we spelen

Gewoon winnen is niet voldoende, de manier waarop, gebaseerd op de bovenstaande principes, is veel belangrijker.

bottom of page