top of page

Inschrijven als nieuw lid

Voel je kriebels in jouw bloed wanneer je naar voetbalwedstrijden kijkt en zou je ook willen meespelen? Wil je behoren tot een hecht team? En, wil je bij een voetbalclub horen waarbij ... boven alles staat? Dan ben je hier aan het juiste adres. Hier is iedereen welkom die ervan droomt voetballer te zijn. 

Eerst en vooral willen we je graag laten weten dat er twee voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden:

  • Als speler heb je het lidgeld voor het lopende seizoen betaald. (jaarlijks te hernieuwen [1])

  • Je bent aangesloten bij VC Rijmenam.

Verder is het ook belangrijk dat je weet dat er verschillende leeftijdscategorieën zijn. Elke speler zal dus tot een ploeg behoren met spelers die de vereiste leeftijd hebben om deel te kunnen nemen aan wedstrijden van desbetreffende categorie. Indien een ploeg volzet is:

  • Heeft VC Rijmenam het recht om spelers te weigeren. 

  • Kan een speler toegelaten worden tot een hogere leeftijdscategorie. (indien niet volzet)

Meisjes mogen spelen in een leeftijdscategorie van jongens die één jaar jonger zijn.

Nu dat je de belangrijkste informatie hebt meegekregen, hoe je enkel nog het inschrijvingsformulier in te vullen. Let wel op: er zijn twee formulieren, een voor nieuwe spelers met een Belgische nationaliteit en een voor spelers met een andere nationaliteit. Kijk dus zeker na of je de juist hebt ingevuld alvorens je het fomulier verzend. Nadat je jouw formulier hebt verzonden, krijg je nadien een e-mail van ons met het verzoek om een kopie van jouw identiteitskaart en de betaling van het lidgeld. Wanneer je dat gedaan hebt, is jouw inschrijving compleet.

Wij wensen jou alvast van harte welkom!

Speler met Belgische nationaliteit

Ik geef toestemming om foto's van mij te publiceren:

Speler met andere nationaliteit

Ik geef toestemming om foto's van mij te publiceren:

Wanneer je als ouder jouw kind met buitenlandse nationaliteit wilt inschrijven omdat hij/zij minderjarig is, dan zijn er nog bijkomende gegevens vereist:

  • Document over de samenstelling van het gezin. Dit document dient afgeleverd te worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de speler.

  • Document met ouderlijke verklaring. Dit document zal VC Rijmenam aan u bezorgen. Bij de ouderlijke verklaring leg je uit waarom je naar België bent gekomen.

  • Laatste adres in het buitenland. (indien de speler in het buitenland heeft gewoond)

  • Datum van aankomst in België.

Wanneer we dus i

Is de speler met buitenlandse nationaliteit minderjarig (jonger dan 18 jaar), dan zijn er nog bijkomende gegevens vereist.

Samenstelling van het gezin: document af te leveren door het gemeentebestuur van de woonplaats van de speler.

Ouderlijke verklaring: document ter beschikking gesteld door de club, waarin één ouder van de speler moet verklaren naar België te zijn gekomen om redenen vreemd aan het voetbal.

Laatste adres in het buitenland (indien de speler in het buitenland heeft gewoond)

Datum van aankomst in België

Al deze gegevens dienen bezorgd te worden aan de club via het volgende e-mailadres: bestuur@vcr.be . Een verantwoordelijke neemt dan contact met u op voor de verdere afhandeling.

Van zodra het aansluitingsformulier is opgesteld op basis van alle persoonsgegevens die hierboven werden opgesomd, moet het door een wettige vertegenwoordiger (in geval van een minderjarige speler) of door de speler zelf ondertekend worden.

De ondertekening gebeurt via een digitale handtekening (met kaartlezer en e-ID met pincode). In dat geval wordt de aansluiting meteen gevalideerd door de voetbalbond en is de speler onmiddellijk speelgerechtigd (mits voorafgaandelijke betaling van het lidgeld).

[1] De tarieven van het lidgeld worden jaarlijks bepaald in functie van de financiële mogelijkheden van de club. De bedragen worden gepubliceerd op onze website.

[2] Vooraleer tot een aansluiting kan overgegaan worden, moet duidelijk zijn of de speler eerder al aangesloten is geweest bij een andere club. Een speler die nog aangesloten is bij een andere club en zijn ontslag niet heeft ingediend in de maand april, moet zelf zijn club van herkomst contacteren om een overgang te vragen.

bottom of page