Tarieven lidgeld seizoen 2021-2022 voor nieuw aangesloten leden

 

Voor het seizoen 2021-2022 bedragen de lidgelden voor nieuw aangesloten leden:  

  • Duiveltjes U6 (5-jarigen): € 160

  • Duiveltjes U7 en U8 (7-jarigen): € 220

  • Preminiemen U10 en U11, Miniemen U13, Scholieren (U17): € 240
    (€ 190 voor een tweede en volgende speler binnen eenzelfde gezin)

  • Bovenbouw : € 260

  • Dames: € 160

In dit bedrag zitten alle kosten ten opzichte van de KBVB en de Vlaamse Voetbal Federatie (FVF) met inbegrip van de verzekering bij een gebeurlijk voetbalongeval.  Bovendien zit in het lidgeld tevens 1 abonnement alsook een waardebon van € 20 , te gebruiken als betaalmiddel tijdens één van onze eetdagen (mosseldagen in oktober, de pasta-avond in november of de steakdagen in maart 2022).  

Tevens ontvangt ieder nieuw aangesloten speler een trainingspak (vest en broek).     

Wij vragen u het lidgeld te willen overschrijven op rekening BE90 1430 6129 7132 op naam van VC Rijmenam vzw met vermelding "leeftijdscategorie + naam van de speler" en dit voor 31 augustus 2021.

Omwille van verzekeringsredenen en respect voor onze club kunnen we onmogelijk toestaan dat spelers die niet betaald hebben, deelnemen aan wedstrijden of trainingen vanaf de competitiestart.

Verschillende ziekenfondsen voorzien in de tussenkomst in het lidgeld van sportclubs. Indien u op deze manier een deel van uw lidgeld wil recupereren, dan kan u een blanco formulier van uw ziekenfonds bezorgen aan de club via bestuur@vcr.be .

 

Abonnementsvoorwaarden VC Rijmenam seizoen 2021-2022

 

1) Het abonnement is geldig bij  thuiswedstrijden (competitie- of vriendschappelijke) voor alle ploegen van VC Rijmenam.

2) Het abonnement is NIET geldig bij het 1 mei-tornooi van VC Rijmenam.

3) Er kunnen bijkomende abonnementen aangekocht worden in de kantine van VC Rijmenam aan € 25 per stuk.

4) VC Rijmenam is niet verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden kunnen plaatshebben gedurende of ter gelegenheid van de match waarvoor dit abonnement is afgeleverd.

5) Door het aanvaarden van dit abonnement ziet de drager af van alle verhaal tot verantwoordelijkheid tegen VC Rijmenam vzw..

6) De drager van het abonnement is hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door hem of haar veroorzaakt op het domein van VC Rijmenam.